ArCon CADsys DataCAD SketchUp

  

...Váš partner pro dodávky
CAD systémů pro 3D návrhy,
modely, projekty a vizualizace

Artlantis CADsys DataCAD SketchUp 3D

3D SketchUp ArCon V-Ray DataCAD

CADsys ArCon Renderin Artlantis 3D

novinky | ke stažení | tipy & triky | školení & podpora | poptávka | kontakt

CAD systémy:SketchUp
plugin Render[in]
plugin V-Ray
další pluginy
Artlantis
ArCon
DataCADNajdete nás také
na Facebooku!

ArCon 26 CZProjektování libovolného půdorysu s neomezeným množstvím budov, pater a prostorů. Stěny jsou přímo vytvářeny jako prostorové objekty, jejich tvar je automaticky upravován. Pro otvory lze využít rozsáhlou modifikovatelnou knihovnu, nebo vytvářet vlastní parametrické tvary otvorů.
Každý konstrukční prvek nebo objekt má svoji texturu a materiál. ArCon využívá technologie Direct-X, která se vyznačuje extrémně vysokou rychlostí při práci v prostoru a umožňuje pohyb po navrhovaném prostoru v reálném čase. Virtuální realita je umocněna editací stavebních elementů přímo ve 3D prostoru.

Nové vlastnosti a vylepšení aktuální verze 26 naleznete podrobně v samostatném PDF dokumentu

Novinky ArCon 26 CZ

.

Tvorba stěnových konstrukcí


Stěny mají tvar přímý, obloukový nebo průběh podle spline křivky. V půdoryse se vyplňují šrafurou, barvou nebo vícevrstvou konstrukcí. Lze využít předdefinovaných typů stěn, nebo nadefinovat typy vlastní. Povrch stěn se definuje barvou, texturou nebo materiálem. Ořezání horní hrany stěny se provádí automaticky, podle definice výšky podlaží. Uživatelsky je umožněno definici ořezání stěn ohraničit střechou, schodištěm nebo definovaným obrysem. Nastavení z existujících stěn lze libovolně přebírat na nové konstrukce a hromadně je měnit. Zobrazení stěn a napojení otvorů se stěnou je řešeno parametrickou definicí ostění, kterou lze svázat s typem otvoru. Otvory se vkládají do libovolně definované stěny. Pro rychlou tvorbu projektů nabízí ArCon pomocníky: asistenty projektů, půdorysů a prostorů, umožňující formou průvodce vytvářet celé budovy nebo jednotlivá podlaží.

Parametrické vytváření oken a dveří


Součástí programu je široká nabídka oken a dveří. Desig-ner oken a dveří umožňuje vytvářet vlastní definice otvorů. Jednodu­chým a přehledným způsobem, pomocí definice parametrů, vytvoří vlastní tvary oken a dveří. Jejich členění, pevné a volné rozměry, způsoby otevírání (možnost kontrolovat animací) a typy kování. Jednotlivé části otvoru je možno propojit s barvou nebo textu-rou a příslušenstvím (okenice, roleta, mříže). Pro umístění dveří a oken jsou k dispozici různé módy vkládání (půdorys, 3D zobrazení). Směr otevírání otvorů se určuje přímo při vkládání. Zobrazení otvorů v půdoryse může mít více úrovní grafického vyjádření. Všechny tyto uvedené funkce výrazným způsobem rozšiřují možnosti architektonického návrhu.

Parametrická tvorba balkónů, zábradlí, komínů a arkýřů


Doplňkové stavební konstrukce se vytvářejí parametricky s možností použití uživatelských definic. Balkóny lze vytvářet ve tvaru obdélníku nebo pomocí polygonu a to včetně zábradlí. Součástí programu jsou připravené typy zábradlí s možností tvorby vlastních. Volná zábradlí je možno kombinovat se schodišti a balkóny. Pro optimální přizpůsobení zábradlí jsou uživateli k dispozici editační funkce pro úpravu bodů polygonu zábradlí. Lze vytvářet madla s volnými nebo uzavřenými polygony a kromě toho může zábradlí automaticky sledovat průběh terénu. Uživatelské definice se ukládají do knihoven pro použití v dalších projektech. Obdobné nástroje existují i pro návrhy komínů a arkýřů.

Tvorba výkresové dokumentace a rozpočet


ArCon Profesionál poskytuje nástroje pro výstupy ve formě technických půdorysů, automatických řezů, výpisů v textové formě. Architektonickým zobrazením, v rámci půdorysů a zalomených řezů, určujete technické zobrazení stěn, otvorů, schodišť, střech, vikýřů, zábradlí a objektů vybavení. Součástí je rozpiska s logem, automatické kótování (vnější kóty) a zobrazení kót při kreslení stěn a otvorů. Uživateli je k dispozici i klasické kótování délek a úhlů. Tvorbu 2D dokumentace a podkladů pro rozpočet rozšiřují následující aplikace:
CreativeLines: Součástí ArConu je program CreativeLines. CreativeLines je v podstatě samostatný program, který umožňuje převzít z ArConu 2D výstupy (půdorysy, řezy, pohledy...) a následně je upravit nebo doplnit. Jednotlivé elementy 2D výkresu jsou automaticky rozděleny do samostatných fólií. CreativeLines obsahuje mnoho kreslících a editačních funkcí potřebných pro zpracování 2D výkresu. Z katalogu lze vložit symboly vybavení. Lze kombinovat vektorovou kresbu s rastrovými obrázky. Umožňuje práci s fóliemi a pohledy. Zpracování 2D výkresů je nyní mnohem jednodušší.
Export hmot: Toto makro umožňuje exportovat informace o konstrukcích projektu potřebné pro odhad nákladů nebo rozpočet stavby. Informace můžete vytisknout, přenést do Excelu (pokud máte nainstalovaný MS Excel) nebo uložit ve formátu CSV, RTF nebo TXT abyste je mohli načíst do jiných aplikací.
FAMADA pro ArCon: Slouží ke zjišťování objemů, ploch, rozměrů stavebních elementů v projektech ArConu. Novější verze umožňuje tisk více reportů najednou, upravené reporty a započítávání stavebních elementů, zobrazit ve scéně vybraný stavební element, vyhodnocení podest.

Parametrická tvorba zimních zahrad, okapů, členění plochIntegrovaná zimní zahrada: Toto makro umožňuje vygenerovat zimní zahrady v projektu ArConu. Na vytvořenou střešní terasu můžete nyní uložit zasklení s olemováním a dělením šikmé a svislé části zimní zahrady.
Designer okapových svodů: Generování okapových svodů je nyní jednoduché. Pomocí tohoto makra vytvoříte okapové svody tak, jak potřebujete. Jednoduše zadejte v projektu pozici pro okapový svod. Všechny potřebné parametry pro vytvoření svodu jsou převzaty z vytvořené střechy. Zkontrolujte nebo upravte parametry svodu, jako přesah střechy, materiál nebo průměr svodu a vložte svod do projektu.
Designer ploch: Podobně jako lze navrhovat obklady a dlažby můžete nyní navrhovat plochy na stěny, podlahy nebo stropy s využitím textur ArConu. Místo dlaždic můžete použít na definované plochy libovolné textury. Pro textury můžete určovat velikost, otočení a počátek. Využijte tyto možnosti pro vytvoření zajímavých designových návrhů. Uplatnění nalezne jak na fasádách domů, tak v interiérech.

Modelování terénu


ArCon poskytuje nástroje na volné modelování terénu. Na přesnější technické zpracování nabízí sadu funkcí: import souboru - výškové body zaměření terénu z ASCII souboru, vytváření terénu pomocí vrstevnic, určení výšky v konkrétním místě, načíst/změnit obrázek na pozadí (např. mapu, atd.), vložení objektů podél polyline: takto lze jednoduše vytvořit např. oplocení.

Parametrické návrhy interiérůDialog - stěny

dialog - okna

Dialog - střecha

CreativeLines

Makro – Integrovaná zimní zahrada

Makro – Designer okapových svodů

Makro – Designer ploch

Makro – Dekorační lišty v místnosti

Makro – Konfigurátor skříňkové sestavy

Dveře Sapeli

3D modelář
Dekorační lišty v místnosti: Pomocí tohoto makra, můžete během okamžiku vytvořit podlahové lišty, okrasné lišty nebo ozdobné štukové římsy v místnostech. K dispozici je několik typů lišt. Můžete zvolit umístění u podlahy, na stěně nebo stropu. V místech otvorů (oken, dveří) je lišta automaticky přerušena. Barvu lišty můžete určit hned při definici nebo pak dodatečně měnit v ArConu.
Konfigurátor skříňkové sestavy: Pomocí tohoto makra můžete definicí parametrů vytvářet sestavu skříněk a regálů a vložit ji do ArConu. Takto lze rychle typově navrhnout zařízení zejména při návrhu kancelářských a administrativních prostorů.
Dveře Sapeli: Nabídka dveří je rozšířena o dveře Sapeli. K dispozici je téměř 80 typů moderních jednokřídlých a dvoukřídlých dveří v různých variantách dveřních křídel. Kombinací různých křídel získáte více než 600 variant dveří.
Vedle široké báze objektů a textur, jsou to makro Designer ploch, funkce na výměnu objektů a textur v projektu, vytváření nápisů nebo obrázků jako objekt (nápisy na stěnách, postavy ve scéně).

2D/3D objekty


ArCon obsahuje katalogy objektů různých kategorií z oblasti interiérů a exteriérů, jedná se o kolekci asi 21.500 3D objektů a textur (bmp, jpg). Objekty mohou být animovány a jsou rozměrově modifikovatelné. Pro všechny 3D objekty se definuje jakým způsobem se budou zobrazovat v půdorysu. Lze použít buď vyobrazení v DXF formátu, nebo objekt definovat kresbou přímo v ArConu. Vkládání objektů probíhá jak v půdorysném, tak prostorovém zobrazení s využitím uchopovacích funkcí. Široká báze 3D objektů a textur konkrétních výrobců je dostupná na serveru https://www.arcon-data.com. Rovněž, v rámci nadstavbových modulů, je uživatelům k dispozici široká nabídka 3D objektů a textur konkrétních výrobců.

3D modelář


Součástí ArConu Profesionál je integrovaný 3D objemový modelář. Za pomocí booleovských operací objemových těles (kvádr, koule, válec, kužel, jehlan, deska) se vytváří vlastní objekty. Integrovaný katalog objektů, materiálů a textur, včetně funkce Drag&Drop, umožňuje načtení uložených souborů. Vytvořený model uložíte jako objekt ve formátu ACO a O2C. Další možností vytváření vlastních objektů poskytuje Editor obrysů, který v ArConu najde uplatnění u tvorby podest, obrysů stěn a profilů madel.

Vizualizace, animace a publikování na Internetu


Vizualizace návrhu se provádí metodou raytracing. Určením polohy a času docílíte přesného a realistického vyobrazení návrhu. Nastavit lze denní/noční osvětlení a rozmístění světel. U jednotlivých světel se nastavuje jejich intenzita, dosah, barva a také "měkké stíny", což zaručuje výslednou věrohodnost vizualizací. ArCon, pro všechny elementy, umožňuje ovlivňovat typy textur a vlastnosti materiálů. V rámci projektu je možno definovat průchody návrhem a pohyb objektů ve scéně, a ty následně vygenerovat jako video (AVI formát).
Vytvořený projekt v ArConu lze prezentovat jako 3D WEB stránku. Tak lze přes Internet "na dálku" ukázat klientovi návrh v ArConu bez nutnosti použití dalšího software. Návrhem lze procházet, uložit vybraný pohled jako rastrový obrázek. Další možností je poslat 3D model návrhu jako soubor s příponou .exe a zákazník si může prohlížet návrh na svém počítači.

Import a export grafických dat


Import 2D: DXF, DWG, HPGL
Import 3D: 3DS
Export 2D: PDF, DXF, EMF, WMF, HPGL, BMP, JPG
Export 3D: O2C, E3D, ACO, 3DS, DXF, VRML, EXE

Nové vlastnosti a vylepšení verze 26 naleznete podrobně v samostatném dokumentu

Novinky ArCon 26 CZ

.Rozšíření ArConu pro oblast interiérů - aec-creative


Aplikace Kuchyň, Tiler, Cabinet, Caminus, Soupiska na vybavení, kuchyní, koupelen, bytů, kanceláří, tvorbu vestavěných skříní, kachlových a krbových kamen.


ArCon - Vizuální architektura ArCon - Vizuální architektura ArCon - Vizuální architektura aec-creative - Kuchyň
Uživatelská sekce
Školení & podpora
Tipy & Triky
Novinky
Ke stažení
Poptávka
Kontakty
Mapa webu
Ochrana údajů